Pis Su Dalgıç Pompaları

Atık su pompaları ürün programımızdaki pompaların tamamında motor ile pompa arasındaki sızdırmazlık iki adet mekanik salmastra ve bir adet sızdırmazlık keçesi ile sağlanmaktadır. Elektrik motorları içinde bulunulan akışkan tarafından soğutulduğundan, pompanın tamamının akışkan içerisinde bulunmasına dikkat edilmeli, 40°C’tan daha yüksek sıcaklıklarda kullanımından kaçınılmalıdır. Atık su pompalarındaki çark tipi, pompanın basacağı akışkanın cinsine ve özelliklerine göre belirlenmelidir.

Temiz akışkanlar için açık tip çok kanallı çark

Çok kanallı açık çarklı sistemler temiz veya az kirli akışkanlarla kullanılabilir. 100 m3/h debi ve 50 mSS basma yüksekliği aralığında temin edilebilmektedir.

Serbest akışlı vorteks çark

Serbest akışı garanti eden vorteks tip çarklar katı maddeler ve evsel atıklardan oluşan  çamur içeren atık sularda kullanım için idealdir. 80 m3/h debi ve 20 mSS basma yüksekliği aralığında temin edilebilmektedir.

Öğütücü sistemli açık tip çok kanallı çark

Çok kanallı açık tip bir çark ve emiş ağzına yerleştirilmiş, katı maddeler ve lifleri parçalamaya uygun parçalayıcı bıçaktan meydana gelmiştir. Rotorun geri tarafındaki özel dizayn, lifli parçaların mekanik salmastraya ulaşıp hasar vermesini önler. 25 m3/h debi ve
50 mSS basma yüksekliği aralığında temin edilebilmektedir.

Açık tip tek kanallı çark

Yüksek katı madde geçirgenliği ve yüksek verime sahip tek kanallı bir açık çarktan oluşmuştur. Evsel kaynaklı atık sular ve katı madde içeren organik foseptik sularında kullanıma uygundur. Rotorun arka tarafına, akışkan içerisindeki katı maddelerin dış mekanik salmastraya ulaşıp hasar vermesini önlemek amacıyla bir parçalayıcı yerleştirilmiştir. 100 m3/h debi ve 25 mSS basma yüksekliği aralığında temin edilebilmektedir.

Kapalı tip tek kanallı çark

Katı madde geçirgenliği ve yüksek verim sağlayan tek kanallı kapalı tip çarka sahip pompalarda kullanılır. Kirli foseptik suları, çamur ve evsel veya endüstriyel kaynaklı atık suların transferine uygundur. 1000 m3/h debi ve 40 mSS basma yüksekliği aralığında
temin edilebilmektedir.

Kapalı tip iki kanallı çark

Mükemmel katı madde geçirgenliği, orta ve yüksek basınç sağlayan iki kanallı kapalı tip çarka sahip pompalarda kullanılır. Bu, katı maddeler ve çamur içeren kirli sular ve foseptk için ideal çözümdür. 1000 m3/h debi ve 40 mSS basma yüksekliği aralığında temin
edilebilmektedir.